Food & Juice Ingredients

Contact

Food & Juice Ingredients Kft.

Office address:

1106 Budapest

Fehér út 10

E-mail: office@fjingredients.com

Telephone: +36 1 920 1344

Mobile: +36 70 630 9446

------------------------------------

Food Ingredients

Szabolcs Antal

International Sales

E-mail: food@fjingredients.com

Mobile: +36 70 629 8411

------------------------------------

Fruit Concentrates

International Sales

E-mail: juice@fjingredients.com

Mobile: +36 70 630 4239

------------------------------------

Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek, a jogi személy természetes személynek, vagy gazdasági szervezetnek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, a megkötött érvényes (hatályos és/vagy már nem hatályos) szerződések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Jogi személy, természetes személy, vagy gazdasági szervezet, szerződő fél esetében a Szerződés(ek), egyedi megrendelések (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és teljesítése során természetes személyek, gazdasági szervezetek, cégképviselők, közreműködők, egyéni vállalkozók (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. A Szerződéssel összefüggésben közölt, FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát a termékek értékesítési, és egyéb tevékenységeinek információ szolgáltatások vonatkozásában

 

kapcsolattartás (termék értékesítési, egyéb szolgáltatásnyújtási célú megkeresés),

szerződéskötés,

szerződések teljesítése,

számla- és kintlévőség kezelés,

szerződéses jogi igények érvényesítése,

egyéb információk közlése,

hírlevelek, aktualizálások, megvalósítási lehetőségek közlése,

új információk

 

érdekében az office@fjingredients.com e-mail címen kiküldött adatkezelési tájékoztató szerint, minden partnerét kezeli 2018. május 25-től kezdődően. FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőjét az itt leírtaknak megfelelően teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta. A Szerződő fél kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatni.

Amennyiben a jogi személy természetes személy, vagy gazdasági szervezet természetes személy kapcsolattartója a tájékoztatást követően vagy bármikor azután az adatkezelés ellen tiltakozik, a tiltakozása mind a nyolc fenti hivatkozott adatkezelési célt érinti, az adata nem szükséges a szerződés FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. általi teljesítéséhez, akkor a személyes adatok törlésre kerülnek. A jogi személy természetes személy, vagy gazdasági szervezet további adataira mindez nem vonatkozik (a jogi személy természetes személy, vagy gazdasági szervezet további adataira a FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft általános iratkezelési szabályozása az irányadó).

A jogi személy természetes személy, vagy gazdasági szervezet természetes személy kapcsolattartója a szolgáltatás célú kapcsolattartás ellen az office@fjingredients.com e-mail címre küldött ezen tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat, azonban kérjük vegyék figyelembe, hogy a kapcsolattartójuk tiltakozása esetén a FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. a szolgáltatásaira vonatkozó kedvezményes ajánlataival, illetve bővített szolgáltatásaival ezen kapcsolattartói elérhetőségeken a továbbiakban nem keresheti meg az Önök Társaságát.

 

Természetes személy (egyéni vállalkozó), a jogi személy, vagy gazdasági szervezet, szerződő fél esetében a Szerződéssel összefüggésben közölt FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát a termék értékesítési, és egyéb tevékenységeinek vonatkozásában

 

kapcsolattartás,

értékesítési célú megkeresés,

szerződéskötés,

szerződések teljesítése,

számla- és kintlévőség kezelés,

szerződéses jogi igények érvényesítése

egyéb információk közlése

hírlevelek, aktualizálások, megvalósítási lehetőségek közlése

 

Érdekében kérem kérje, amennyiben szükségesnek találja, az adatvédelmi tárgyú adatkezelési tájékoztató szerinti szabályozást 2018. május 25-től kezdődően. FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. kijelenti, hogy adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatta. A Szerződő fél kötelezettsége a jelen Tájékoztatóban foglaltakról a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben igazolható módon tájékoztatni.

 

A raktározási, értékesítés. és egyéb szolgáltatások vonatkozásában megkeresés ellen az office@fjingredients.com e-mail címre küldött ezen tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat, azonban kérjük vegye figyelembe, hogy tiltakozása esetén a FOOD & JUICE INGREDIENTS Kft. a szolgáltatásaira vonatkozó kedvezményes ajánlataival a továbbiakban nem keresheti meg Önt.

 

Amennyiben az adatvédelmi szabályozásunkba betekintést kíván tenni, ezt külön írásban rögzített kérésre teljesítjük!